Rumah Sihat

Rumah Sihat Utama, Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Rumah Sihat Senawang, Negeri Sembilan