Selamat Datang!

Program Sihat2u.my merangkumi Motivasi Kesedaran Kehidupan & Kesihatan bagi Masyarakat Awam, Penyelidikan dan Pembangunan Program & Aplikasi, Pengendalian Pelatihan Berstruktur dan Pengkomersialan Hasilan Penyelidikan berteraskan tradisi Perubatan Melayu. Sihat2u juga memperkemaskan program ini dengan usaha pembangunan infrastruktur dan prasarana masa depan melalui program dana infaq dan wakaf.